• 3-03-15

  Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych

   

  Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych jest szerokim pojęciem obejmującym  leczenie wielospecjalistyczne, a mające na celu wyeliminowanie  dolegliwości w zakresie układu ruchu narządu żucia. Podstawowym jest leczenie stomatologiczne uzupełnione o rehabilitację, a w niektórych przypadkach również o konsultację lekarzy innych specjalności; a także wsparcie psychologa.

  O autorze:

  Dr Bogusława Jarosz

  Absolwentka Wydziału Lekarskiego/Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2003-2008 odbywała staże specjalizacyjne w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie, zakończone uzyskaniem tytułu lekarza specjalisty protetyki stomatologicznej. Przez kilka lat pracowała jako młodszy asystent na Oddziale Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii CMUJ w Krakowie. Jest członkiem PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne) od 2001 r. oraz PTDNŻ (Polskie Towarzystwo Dysfunkcji Narządu Żucia) od 2005 r. Czynnie uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach z zakresu protetyki stomatologicznej, implantoprotetyki, leczenia zaburzeń czynnościowych stawów skroniowo-żuchwowych oraz stomatologii estetycznej, dzięki czemu stale podnosi kwalifikacje zawodowe.