• 5-09-16

  „Leczenie ortodontyczne – podstawowe informacje” cz. I – Dr n. med. Magdalena Marczyńska – Stolarek

   

  Ulotka sporządzona przez Dr n. med. Magdalenę Marczyńską – Stolarek (Zakład Ortodoncji Warszawski Uniwersytet Medyczny) na potrzeby ACFF (Alliance for a Cavity-Free Future – Sojusz dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy).

  Obecnie większość z nas pragnie mieć piękny uśmiech. Stał się on wizytówką naszego społeczeństwa. Między innymi z tego powodu, wielu pacjentów zgłaszających się do gabinetów stomatologicznych jest zainteresowanych leczeniem ortodontycznym.

 • 11-02-13

  Leczenie implantologiczne jako metoda wspomagająca leczenie ortodontyczne, cz. II


  Współdziałanie lekarza implantologa i ortodonty jest w wielu przypadkach konieczne. Zapraszamy do lektury drugiej części wykładu „Leczenie implantologiczne jako metoda wspomagająca leczenie ortodontyczne” autorstwa dra Piotra Majewskiego.

  O autorze:

  Dr hab. n. med. Piotr Majewski

  Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych (USA, Szwecja, Włochy, Szwajcaria i Niemcy). Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej. Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii Dentystycznej (CEIA - Central European Implant Academy) i programu Implant Continuum Education NYU CD & CEIA & OSIS. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO. Pracownik Kliniki Chirurgii Szczękowo Twarzowej Collegium Medicum UJ, następnie Chirurgii Stomatologicznej oraz Katedry Protetyki IS CM UJ. Autor kilkudziesięciu publikacji i wystąpień krajowych i zagranicznych z zakresu implantologii i regeneracji tkanek. 20-letnie doświadczenie implantologiczne nabyte w wielu ośrodkach, prowadzi własną praktykę z zastosowaniem różnych systemów implantologicznych. Laureat w rankingu 2006r. (I miejsce) Newsweeka: "Najlepszy oddział implantologii stomatologicznej w Polsce".
 • 31-01-13

  Leczenie implantologiczne jako metoda wspomagająca leczenie ortodontyczne, cz. I


  Implantologia stomatologiczna, początkowo rozwijana wyłącznie jako metoda rekonstrukcji zębów po ich utracie, w ostatnich latach stała się również metodą wspomagającą leczenie ortodontyczne. Dotyczy to zarówno pacjentów z różnego rodzaju wadami zgryzu przy kompletnym uzębieniu, jak też tych, u których dodatkowo występują wrodzone lub nabyte braki zębowe.

  O autorze:

  Dr hab. n. med. Piotr Majewski

  Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych (USA, Szwecja, Włochy, Szwajcaria i Niemcy). Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej. Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii Dentystycznej (CEIA - Central European Implant Academy) i programu Implant Continuum Education NYU CD & CEIA & OSIS. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO. Pracownik Kliniki Chirurgii Szczękowo Twarzowej Collegium Medicum UJ, następnie Chirurgii Stomatologicznej oraz Katedry Protetyki IS CM UJ. Autor kilkudziesięciu publikacji i wystąpień krajowych i zagranicznych z zakresu implantologii i regeneracji tkanek. 20-letnie doświadczenie implantologiczne nabyte w wielu ośrodkach, prowadzi własną praktykę z zastosowaniem różnych systemów implantologicznych. Laureat w rankingu 2006r. (I miejsce) Newsweeka: "Najlepszy oddział implantologii stomatologicznej w Polsce".