• 8-07-15

  Czego osoby z nadwrażliwością zębiny oczekują od dentysty?

   

  Artykuł udostępniony dzięki uprzejmości formy Colgate-Palmolive, zamieszczony w wydaniu poświęconym próchnicy  „ORAL HEALTH DIALOGUE 1/2015”.

  Prof. Hans-Günter Schaller

  JAK ŻYJE SIĘ I PRACUJE Z NADWRAŻLIWOŚCIĄ ZĘBINY?

  Od dłuższego czasu mam kilka nadwrażliwych zębów w górnej i dolnej szczęce. Pomijając fakt, że przybywa mi lat, to mimo leczenia i stosowania produktów do higieny jamy ustnej przeznaczonych do łagodzenia nadwrażliwości moje zęby bardzo źle znoszą kontakt z zimnymi pokarmami i zimnym powietrzem.

 • 3-03-15

  Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych

   

  Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych jest szerokim pojęciem obejmującym  leczenie wielospecjalistyczne, a mające na celu wyeliminowanie  dolegliwości w zakresie układu ruchu narządu żucia. Podstawowym jest leczenie stomatologiczne uzupełnione o rehabilitację, a w niektórych przypadkach również o konsultację lekarzy innych specjalności; a także wsparcie psychologa.

  O autorze:

  Dr Bogusława Jarosz

  Absolwentka Wydziału Lekarskiego/Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2003-2008 odbywała staże specjalizacyjne w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie, zakończone uzyskaniem tytułu lekarza specjalisty protetyki stomatologicznej. Przez kilka lat pracowała jako młodszy asystent na Oddziale Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii CMUJ w Krakowie. Jest członkiem PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne) od 2001 r. oraz PTDNŻ (Polskie Towarzystwo Dysfunkcji Narządu Żucia) od 2005 r. Czynnie uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach z zakresu protetyki stomatologicznej, implantoprotetyki, leczenia zaburzeń czynnościowych stawów skroniowo-żuchwowych oraz stomatologii estetycznej, dzięki czemu stale podnosi kwalifikacje zawodowe.
 • 17-02-15

  Wykorzystanie tomografii komputerowej oraz szablonów chirurgicznych w implantologii stomatologicznej

   

  W naszym Ośrodku stawiamy nie tylko na jakość stosowanych wszczepów oraz materiałów protetycznych, ale bezpieczeństwo i przewidywalność postępowania. Dlatego prawie wszystkim pacjentom przed przystąpieniem do określenia metod leczenia wykonujemy badanie tomografii komputerowej w celu oceny sytuacji klinicznej, diagnostyki i przedstawienia planu leczenia.

  O autorze:

  Dr hab. n. med. Piotr Majewski

  Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych (USA, Szwecja, Włochy, Szwajcaria i Niemcy). Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej. Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii Dentystycznej (CEIA - Central European Implant Academy) i programu Implant Continuum Education NYU CD & CEIA & OSIS. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO. Pracownik Kliniki Chirurgii Szczękowo Twarzowej Collegium Medicum UJ, następnie Chirurgii Stomatologicznej oraz Katedry Protetyki IS CM UJ. Autor kilkudziesięciu publikacji i wystąpień krajowych i zagranicznych z zakresu implantologii i regeneracji tkanek. 20-letnie doświadczenie implantologiczne nabyte w wielu ośrodkach, prowadzi własną praktykę z zastosowaniem różnych systemów implantologicznych. Laureat w rankingu 2006r. (I miejsce) Newsweeka: "Najlepszy oddział implantologii stomatologicznej w Polsce".